• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

too

too

too  = çok; de, da


A- Too tıpkı very sözcüğü gibi çok anlamını verir.


You're too generous.

I wasn't too surprised at her reaction.

His report wasn't too accurate, but it was all right on the whole.

 

Türkçe'deki fazla sözcüğü gibi too belirteci aşırı bir çokluk belirtebilir.


The colour is too dark. Have you got anything lighter?

Bu renk fazla koyu. Daha açık bir şeyiniz var mı?


It's too dark in here. Can you turn on the light, please?

Burası fazla karanlık. Işığı açar mısın, lütfen?


B- Too sözcüğünün bir diğer anlamı da de, dadır. Bu anlamda kullanıldığı zaman çoğunlukla tümce sonunda yer alır.

 

The schoolkeeper rings the bells too.

Hademe zilleri de çalar.


They restored the old church too.

Eski kiliseyi de restore ettiler.