• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

too ... to do

too ... to do

 

too ... to do = yapamayacak kadar ...


Bu kalıpta boşluğa sıfat veya belirteç gelir. Mastar kısmı Türkçe'ye genellikle olumsuz olarak çevrilir.


The table is too heavy to lift.

Masa kaldırılamayacak kadar ağır.


Zafer was too ill to go to work.

Zafer işe gidemeyecek kadar hastaydı.


They are too poor to buy new clothes.

Yeni elbise alamayacak kadar fakirler.


Bu kalıpta mastardan hemen önce for me, for him, for George gibi for'lu bir zamir veya isim gelebilir.


This sack is too heavy for him to carry alone.

Bu çuval onun tek başına taşıyamayacağı kadar ağır.

 

This book is too difficult for you to understand.

Bu kitap senin anlayamayacağın kadar zor.


This office is too small for five people to work in.

Bu büro içinde beş kişinin çalışamayacağı kadar küçük.