• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

such

such

such = öyle, o kadar

 

1. Such sözcüğü bir isimden önce gelir, isimden önce bir sıfat gelebilir.

 

He is such a handsome man.

Çok yakışıklı bir adam.

(Öyle yakışıklı bir adam ki.)


It was such an interesting novel. 

Çok ilginç bir romandı.

(Öyle ilginç bir romandı ki.)


2. Such sözcüğünden sonra a lot (of) gelebilir.  (Many ve much such ile kullanılmaz.)


We met such a lot of people.

Pek çok insanla tanıştık.


There were such a lot of dogs in the street.

Sokakta pek çok köpek vardı.


I've got such a lot to do today.

Bugün yapacak pek çok şeyim var.