• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

such ... that

such ... that

such ... that = o kadar ... ki 

 

Bu kalıpta boşluğa bir isim gelir. İsmi bir sıfat niteleyebilir.


There was such a wind that we couldn't sit outside.

Öyle bir rüzgâr vardı ki dışarıda oturamadık.


It was such a beautiful day that we went on a picnic.

O kadar güzel bir gündü ki pikniğe gittik.


It was such a sad story that we cried.

O kadar üzücü bir öyküydü ki ağladık.


He is such a fat boy that he can't run.

O kadar şişman bir oğlan ki koşamaz.