• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

subjunctive mood

subjunctive mood


subjunctive mood = isteme kipi


Olasılık, kuşku, dilek, zorunluluk, gerçeğe aykırı bir durum ve diğer gerçekdışı kavramları yansıtan kipe isteme kipi denir. İsteme kipinin temel işlevi, gerçek olmayan şeyleri bildirmektir. İngilizcede isteme kipinin türleri şöyledir:


1. Dilekleri belirtir.


God save the King! 

Tanrı Kral'ı korusun!

 

Long live the Queen!

Kraliçe çok yaşasın!

 

Bu dilekler may kullanarak da yapılır.

 

May God be with us!

Tanrı bizimle olsun!

 

May you enjoy a ripe old age!

Allah uzun ömürler versin!


2. İkinci tür koşul tümcelerinde kullanılır.


If I were you I wouldn't buy a second hand car.

Yerinde olsam elden düşme araba almazdım.


What would you say if they offered you a lot of money?

Sana çok para önerselerdi ne derdin?

 

3. Şu yapılardan sonra gelen past simple, isteme kipini gösterir: wish-clause, if only, it is time, I'd rather. Gerçekte bu yapılardaki past tense gerçek bir past tense olmayıp gerçekliğe aykırılığı belirtmek için kullanılır. (Bunlara "yalancı-geçmiş" denebilir.)


I wish she were taller.

Keşke boyu biraz daha uzun olsaydı.


If only I had my gun with me.

Keşke tabancam yanımda olsaydı.


It is time you went to bed.

Yatma vaktiniz geldi.


I'd rather you came with us now.

Şimdi bizimle gelmeni tercih ederdim.


4. Bir başka isteme kipi de yalın fiil, yani kişiye göre hiç çekim almamış fiil ile yapılır. Bunu gerektiren bazı fiiller ve sıfatlar vardır.


a) advise, ask, command, demand, insist, move, order, prefer, propose, recommend, request, require, stipulate, suggest, urge


I recommend that he relax by reading.

Kitap okuyarak dinlenmesini tavsiye ederim.


I suggest that he not speak to her any more.

Onunla artık konuşmamasını öneririm.


The members request that a meeting  be held immediately.

Üyeler derhal bir toplantı düzenlenmesini istiyor.

 

b) essential, imperative, important, necessary, urgent, vital, mandatory, obligatory; advised, proposed, recommended, required, suggested


It is necessary that he take his pills regularly.

Haplarını düzenli olarak alması gerekli.


It is vital that she have an operation.

Ameliyat olması hayatidir.


Özellikle İngiliz İngilizcesinde bu fiil ve sıfatlardan sonra çekimsiz fiil yerine should'lu fiil kullanılır.


I suggest that we buy a new computer.

I suggest that we should buy a new computer.

Yeni bir bilgisayar almamızı öneririm.