• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

some

some

some = biraz; birkaç 


1. Some sözcüğü hem sayılabilen hem de sayılamayan isimlerle kullanılabilir. Genellikle sayılabilenlerle kullanılınca birkaçsayılamayanlarla kullanılınca biraz şeklinde Türkçeye çevrilir. Some'dan sonra gelen isim sayılabilir isimse mutlaka çoğul, sayılamayan isimse tekil olur.


I bought some eggs.

Birkaç yumurta aldım.


I bought some cheese.

Biraz peynir aldım.


Bu anlamdaki some yalnızca olumlu tümcelerde kullanılır. Soruda ve olumsuzda some'ın yerini olağan olarak any alır.


I didn't buy any eggs.

Hiç yumurta almadım.


Did you buy any eggs?

Hiç yumurta satın aldın mı?

 

Some sözcüğü aynı zamanda çoğul ve sayılamayan adların yerini tutan zamirler olarak da işlev görür.


Those pens are quite cheap. I'll buy some.

Bu kalemler bayağı ucuz. Birkaç tane alacağım.


If you have no steak left, I can give you some.

Hiç bifteğin kalmadıysa sana biraz verebilirim.


2. Sözü söyleyen karşısındakinden olumlu bir yanıt bekliyorsa, some soru tümcelerinde de kullanılır. Any'li soru tümcelerinde ise soruyu soran, olumlu ve olumsuz yanıta aynı ölçüde açıktır.


Have you got any money on you?

Üzerinde (hiç) para var mı?


Have you got some money on you?

Üzerinde (biraz) para var mı? (olduğunu sanıyorum)


3. İkram ve rica tümcelerinde soruda da some kullanılır.

 

Will you have some tea?

Biraz çay içer misiniz? (ikram)


Will you buy me some envelopes?

Bana birkaç zarf alır mısın? (rica)