• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

simple present tense

simple present tense


simple present tense = geniş zaman


Bu zamanı oluşturmak için fiilin yalın hali kullanılır; üçüncü tekil kişilerde fiile -(e)s eklenir. Soru ve olumsuzlar do (üçüncü kişilerde does) yardımcısı ile yapılır.


I work.

I don't work.

Do I work?


She works.

She doesn't work.

Does she work?


They work.

They don't work.

Do they work?


Her zaman yapılan, yinelenen iş veya alışkanlıkları gösterir.


I get up at seven.

Saat yedide kalkarım.


He works in a factory.

O fabrikada çalışır.

 

Where do you live?

Nerede oturuyorsunuz?


Genel gerçekleri, doğal olayları belirtir.

 

The sun rises in the east.

Güneş doğudan doğar.

 

Water freezes at 0 degree Centigrade.

Su 0 derece santigratta donar.

 

Genellikle seyahat bağlamı ile ilgili gelecek gösteren planlı eylemleri belirtir.


Our plane leaves at 11 o'clock tonight.

Uçağımız bu gece saat 11'de kalkıyor.