• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

simple past tense

simple past tense

simple past tense = belirli geçmiş zaman 


Bütün kişilerle fiilin ikinci hali kullanılır. Soru ve olumsuz yapmak için did fiilinden yararlanılır.


I went.

I didn't go.

Did I go?


He went. 

He didn't go.

Did he go?

 

They went.

They didn't go.

Did they go?

 

Geçmişte olup bitmiş eylemleri belirtir.


I went swimming yesterday.

Dün yüzmeye gittim.

 

He spoke to her last week.

Onunla geçen hafta konuştu.

 

When did you take this photograph?

Bu fotoğrafı ne zaman çektiniz?