• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

shall

shall

shall = -cek, -cak 


1. a) shall I = yapayım mı, edeyim mi


Shall I buy fruit at the market?

Pazardan meyve alayım mı?


Shall I answer the door? 

Kapıya bakayım mı?

 

b) shall we = yapalım mı, edelim mi?


Shall we go to the cinema tonight?

Bu gece sinemaya gidelim mi?


Shall we cook the steak?

Bifteği pişirelim mi?

 

2.I ve we ile gelecek zamanda shall kullanılabilir, ama bu daha çok eski İngilizce için geçerlidir, günümüz İngilizcesinde bütün kişiler için will kullanılır.


I shall explain how to play cricket.

Kriketin nasıl oynanacağını açıklayacağım.

 

We shall bring flowers for all the ladies at the party.


Partideki her bayana çiçek getireceğiz.


3. Shall kimi zaman çok resmi emirleri belirtmek için de kullanılabilir.

 

No doctor shall enter the laboratory without the permission of the hospital management.

Hastane yönetiminin izni olmadan laboratuvara hiçbir doktor girmeyecek.