• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

same

same

same = aynı


Bu sözcük birkaç farklı şekilde kullanılır.


1. the same + noun


We aren't talking about the same teacher.

Aynı öğretmenden söz etmiyoruz.

 

2. the same as + noun


Her dress is the same as mine.

Onun elbisesi benimkiyle aynı.


3. the same + noun + as


Joseph goes to the same school as Kimberly.

Joseph, Kimberly ile aynı okula gidiyor.

 

My dress is the same colour as hers.

Benim elbisem onunki ile aynı renkte.


4. the same + noun + (that)

 

I'll go to the same dentist (that) he did.

Onun gittiği (aynı) dişçiye gideceğim.