• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

relative adverbs

relative adverbs

relative  adverbs = ilgi belirteçleri


1. where = ki o yeri/yere/yerde; -dığı/-diği


Yer gösteren isimleri niteler.


It was necessary for the climbers to find a place where they could rest.

Dağcıların dinlenebilecekleri bir yer bulmaları gerekliydi.


2. when = ki o zaman; -dığı/-diği


Zaman gösteren isimleri niteler.


I'll always remember the night we had to sleep in the cave.

Mağarada uyumak zorunda kaldığımız geceyi her zaman hatırlayacağım.

 

3. why = ... nedeni


The reason ismini niteler, kullanılmasa da olur.


Do you know the reason (why) he got the sack?

Kovulma nedenini biliyor musun?