• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

reflexive pronouns

reflexive pronouns

reflexive  pronouns = dönüşlü zamirler


Bir cümlenin öznesi ve nesnesi aynı ise dönüşlü zamir kullanılır. İngilizcede dönüşlü zamirler ve anlamları şöyledir:


myself             kendim, kendimi, kendime

yourself          kendin, kendini, kendine

himself           kendi, kendini, kendine

herself            kendi, kendini, kendine

itself               kendi, kendini, kendine

ourselves       kendimiz, kendimizi, kendimize

yourselves     kendiniz, kendinizi, kendinize

themselves    kendileri, kendilerini, kendilerine


I hurt myself when I fell over. /Düşünce kendimi incittim.

She bought herself a new car. /Kendine yeni bir araba satın aldı.

 

Dönüşlü zamirler edatlardan sonra da gelebilir.


He seems reliable and sure of himself. /Güvenilir görünüyor ve kendinden emin.

We bought some cigarettes for ourselves. /Kendimize sigara satın aldık.


İngilizce cümlede bir dönüşlü zamir olmasına karşın kimi zaman Türkçe çevirilerinde kendi, kendim, vb. sözleri olmayabilir.


He washed himself. /Yıkandı. (Kendini yıkadı.)

Did you enjoy yourself at the party? /Partide eğlendin mi?