• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

rather

rather

rather = oldukça, hayli


1.  Rather belirteci beklendiğinden daha fazla olan bir niteliği belirtir.

 

It's rather cold today.

Bugün hava hayli soğuk.


The film was rather boring.

Film bayağı sıkıcıydı.

 

2. Rather belirteci üstünlük derecesinden önce kullanılabilir. Fairly, pretty ve quite bu şekilde kullanılmaz.

 

rather hotter = çok daha sıcak

rather more expensive = çok daha pahalı


3. A/an belgisiz tanımlığı rather'dan önce ya da sonra gelebilir.


a rather tiring journey

rather a tiring journey

bayağı yorucu bir seyahat

 

It is rather a valuable painting.

It is a rather valuable painting.

O oldukça değerli bir tablodur.