• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

present simple

present simple

present simple, simple present tense = geniş zaman


Bu zamanı oluşturmak için fiilin yalın hali kullanılır; üçüncü tekil kişilerde fiile -(e)s eklenir. Soru ve olumsuzlar do (üçüncü kişilerde does) yardımcısı ile yapılır.


I work.             I don't work.                Do I work?

She works.      She doesn't work.       Does she work?

They work.      They don't work.        Do they work?


Her zaman yapılan, yinelenen iş veya alışkanlıkları gösterir.


I get up at seven.

Saat yedide kalkarım.


He works in a factory. 

O fabrikada çalışır.

 

Where do you live?

Nerede oturuyorsunuz?

 

Genel gerçekleri, doğal olayları belirtir.


The sun rises in the east.

Güneş doğudan doğar.


Water freezes at 0 degree Centigrade.

Su 0 derece santigratta donar.


Genellikle seyahat bağlamı ile ilgili gelecek gösteren planlı eylemleri belirtir.


Our plane leaves at 11 o'clock tonight.

Uçağımız bu gece saat 11'de kalkıyor.