• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

present perfect continuous

present perfect continuous


present  perfect continuous = sürekli belirsiz geçmiş zaman

 

Özne + have/has + been -ing kalıbında kullanılır. Üçüncü tekil kişilerde has, diğerlerinde have gelir. Soru ve olumsuzu have/has ile yapılır.

 

I have been working.        I haven't been working.          Have I been working?

He has been working.       He hasn't been working.        Has he been working?

They have been working. They haven't been working.  Have they been working?

 

Geçmişte başlayıp şu ana dek süregelen eylemleri belirtir.


I have been learning English for two years.

İki yıldır İngilizce öğreniyorum/öğrenmekteyim.

 

He has been waiting since 2 o'clock.

Saat ikiden beri bekliyor.

 

How long has it been snowing?

Ne zamandır kar yağıyor?

 

Şu anki bir duruma neden olan ve konuşma anından önce bitmiş uzun eylemleri belirtir.


"You look tired." "I have been working in the  garden."

"Yorgun görünüyorsun." "Bahçede çalışıyordum (da ondan)."

(Şu anki durum yorgun görünme olayı, konuşma anından önce biten eylem ise bahçede çalışma işi.)


He's got a black eye. He's been fighting.

Gözü mor. Kavga etmiş.