• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

plurals

plurals


1. Düzenli Çoğullar


 


İsimlerin sonuna -s getirilmesiyle düzenli çoğullar oluşturulur.


 


chair (sandalye) : chairs (sandelyeler)


girl (kız) : girls (kızlar)


 


Eğer isim -ch, -s, -sh, -x veya -z ile bitiyorsa -s yerine –es getirilir.


 


watch (saat) :  watches (saatler)


bus (otobüs) :  buses (otobüsler)


brush (fırça) : brushes (fırçalar)


box (kutu) :     boxes (kutular)


quiz (sınav) :  quizes (sınavlar)


 


-o ile biten birçok isim çoğulda -es alır.


 


potato (patates) :   potatoes (patatesler)


hero (kahraman) : heroes (kahramanlar)


negro (zenci) :       negroes (zenciler)


 


Sessiz harf + y dizilişi ile sonlanan isimler çoğulda -ies alır.


 


baby (bebek) : babies (bebekler)


city (kent) :      cities (kentler)


 


2. Düzensiz Çoğullar


 


Şu isimler sesli harf değişimi ile çoğul yapılır.


 


foot - feet (= ayak - ayaklar)


goose - geese (= kaz - kazlar)


louse - lice (= bit - bitler)


man - men (= adam - adamlar)


mouse - mice (= fare - fareler)


tooth - teeth (= diş - dişler)


woman - women (= kadın - kadınlar)


 


-f(e) ile biten birçok isim çoğulda bu harflerin yerine -ves alır.


 


knife - knives  (= bıçak - bıçaklar)


leaf - leaves      (= yaprak - yapraklar)


life - lives          (= yaşam - yaşamlar)


shelf - shelves (= raf - raflar)