• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

past simple

past simple


past simple = geçmiş zaman


Bütün kişilerle fiilin ikinci hali kullanılır. Soru ve olumsuz yapmak için did fiilinden yararlanılır.


 


I went.


I didn't go.


Did I go?


 


He went.


He didn't go.


Did he go?


 


They went.


They didn't go.


Did they go?


 


Geçmişte olup bitmiş eylemleri belirtir.


 


I went swimming yesterday.


Dün yüzmeye gittim.


 


He spoke to her last week.


Onunla geçen hafta konuştu.


 


When did you take this photograph?


Bu fotoğrafı ne zaman çektiniz?