• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

over

over

over  = üzerine, üzerinde


Değer durumda olmadan bir şeyin üzerinde oluşu belirtir.


The balloon was over the village.

Balon köyün üstündeydi.

 

There is a bridge over the river.

Irmağın üzerinde bir köprü var.

 

Eğer bir nesnenin diğerini örtme kavramı söz konusu ise değer durumu göstermek üzere on kullanılabilir.

 

The carpet lay over the floor.

Halı yerde uzanıyordu.


The cover is over the bed.

Örtü yatağın üzerindedir.


Over edatı -den çok anlamını da verir.

 

This car is over ten years old.

Bu arabanın yaşı ondan çok.


She has been staying with us for over half an hour.

Yarım saati aşkın bir süredir bizimle kalıyor.