• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

one

one


1. One sözcüğünün temel anlamı sayısal açıdan bir demektir.


Give me just one, I don't want more.

Bana yalnızca bir tane ver, fazla istemiyorum.

 

2. Genelleme yapmak için resmi dilde insan anlamında one sözcüğü kullanılır.


One should always respect the laws.

İnsan her zaman yasalara karşı saygılı olmalı.

 

If one takes this exam without studying hard he is likely to fail.

İnsan eğer çok çalışmadan bu sınava girerse muhtemelen kalır.


3.  One sözcüğü "a/an + isim" dizilişinin yerini tutar.


Have you got a dictionary? Yes, I have one. 

Bir sözlüğün var mı? Evet, bir tane var.


I like this car better than the one she bought.

Bu arabayı onun aldığından daha çok seviyorum.


4. Normal olarak tek başına bir sıfat isim olarak kullanılmaz, ancak one sözcüğü ile birlikte kullanılabilir. Bu anlamda one sözcüğü ones şeklinde çoğul olarak da kullanılabilir.


"Which one do you like?" "I like the blue one." 

"Hangisi hoşuna gitti." "Mavisi hoşuma gitti."

 

She likes the old songs more than the new ones.

Eski şarkıları yeni şarkılardan daha çok seviyor.


Bu anlamdaki one sözcüğü another ve other'dan sonra istenirse kullanılır.


I don't like this shirt. I like the other (one). 

Bu gömlek hoşuma gitmiyor. Diğeri hoşuma gidiyor.

 

There'll be a meeting tonight, but there won't be another (one) tomorrow.

Bu akşam bir toplantı olacak, ama yarın başka olmayacak.


Aynı şekilde either, each, neither ve which ile istenirse kullanılır.

 

Either (one) will do.

İkisi de olur.

 

Which (one) shall we buy?

Hangisini alalım.