• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

nouns

nouns


Canlı ve cansız varlıklar ile kavramları belirten sözcüklere isim (noun) denir. Sözdizimi açısından isimlerin işlevleri aşağıda table örneği ile verilmiştir.


1. İsimler tümcenin öznesi olur.


The table was carried into the classroom.

Masa sınıfa taşındı.


2. İsimler bir fiilin nesnesi olur.


They carried the table into the classroom.

Masayı sınıfa taşıdılar.


3. İsimler edatların tümleci olur, yani onlardan sonra gelir.


The cat is under the table.

Kedi masanın altında.


4.  İsimler tamlamalarda sıfat gibi kullanılır.

 

table knife : servis bıçağı

table salt : sofra tuzu