• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

not only ... but also ...

not only ... but also ...


not only ... but also ... = yalnızca ... değil ... de


Bu kalıp isimleri, eylemleri, belirteçleri ve sıfatları tanımlayabilir.


Not only the children but also the dog ran away.

Yalnızca çocuklar değil köpek de kaçtı.

 

He refused to share not only his coke but also his sandwiches.

Yalnızca kolasını değil sandviçlerini de paylaşmayı reddetti.

 

He not only plays the guitar but also sings.

Yalnızca gitar çalmıyor şarkı da söylüyor.

 

His father took us not only to the zoo, but also to the cinema.

Babası bizi yalnızca hayvanat bahçesine değil sinemaya da götürdü.

 

She is not only clever but also beautiful.

Yalnızca akıllı değil güzel de.