• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

none

none

none = hiçbiri


Bu sözcük zamir olarak olumlu tümcelerde kullanılır ve anlamı olumsuzlaştırır.

 

1. None of dizimi, sayılabilen çoğul adlarla ve kişi zamirleriyle kullanılır. İkiden çok şey veya kimseyi gösteren none of'u tekil veya çoğul bir fiil izler.


None of the doctors has/have passed the exam.

None of them are attending the meeting.


2. None of dizimi sayılamayan adlarla kullanıldığı zaman tekil fiil alır. Sayılamayan isimlerle kullanıldığında hiçbir kısmı, hiçbir parçası, zerresi gibi anlamlar verir.

 

None of the furniture has been touched.

Mobilyanın hiçbir parçasına el sürülmedi.

 

None of this money belongs to the man.

Bu paranın hiçbir kısmı adamın değil.


3. None, yalnız başına da kullanılabilir.

 

We need lots of sugar for this, but there's none at home.

Bunun için çok şekere ihtiyacımız var ama evde hiç yok.


"How many of the applicants have you interviewed?""None."

"Adayların kaçıyla görüştün?" "Hiçbiriyle."