• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

no

no

no = hiç


Bu sözcük sıfat olarak olumlu tümcelerde kullanılır ve anlamı olumsuzlaştırır.

 

1. No, sayılabilen isimlerle kullanıldığında isim ve buna bağlı olarak eylem genellikle çoğul olur.


There are no onions on the table. 

There is no onion on the table.

Masanın üzerinde hiç soğan yok.

 

No onions are required.

No onion is required.

Hiç soğan gerekli değil.


They have no dogs.

Köpekleri yok.

 

2. No, sayılamayan isimlerle kullanıldığında tekil fiil alır.


There is no information in the brochure. 

Broşürde hiç bilgi yok.

 

I've got no time.

Hiç vaktim yok.

 

He has brought no money.

Hiç para getirmedi.


3. No, bir (sıfat +) isimden önce kullanılarak sözü edilen şeyin tersini gösterir.


It was no easy problem to solve. 

Çözmesi hiç de kolay olmayan bir problemdi.

Çözmesi zor bir problemdi.

 

He's no fool.

Hiç de aptal değil.

Akıllı biri.


She is no beauty.

Hiç de güzel değil.

Güzel bir kız değil.