• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

neither

neither

neither = ikisinden hiçbiri


Neither sözcüğü olumlu cümlelerde kullanılır ve anlamı olumsuz yapar.

 

1. Neither'dan sonra yalın tekil bir isim gelir.

 

Neither train goes to Ankara.

İki trenden hiçbiri Ankara'ya gitmez.

 

Neither film was very good.

İki filmden hiçbiri çok güzel değildi.

Filmlerin ikisi de çok güzel değildi.


2. Neither of dizimini çoğul bir isim izler, fiil tekil veya çoğul olabilir.

 

Neither of the trains goes (go) to Ankara.

İki trenden hiçbiri Ankara'ya gitmez.

 

Neither of these films was (were) very good.

Bu iki filmden hiçbiri çok güzel değildi.

Bu iki filmin ikisi de çok güzel değildi.

 

Neither of'dan sonra us, you veya them zamirleri de gelebilir.


Neither of us went to the airport. 

İkimizden hiçbiri de havaalanına gitmedi.

 

Neither of them is (are) rich.

İkisi de zengin değil.

 

3. Neither tek başına da kullanılabilir.


Neither goes to the station.

İkisinden hiçbiri de istasyona gitmez.

 

4. Olumsuz ifadelere katılmak için neither + soru hali yapısı kullanılır.

 

I haven't been to Egypt and neither has wife.

Mısır'a gitmedim, ve karım da gitmedi.


"I can't play the piano." "Neither can I"

"Piyano çalamam." "Ben de."