• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

needn't

needn't

needn't  = gerek yok


1. Needn't bir modal olup kişiye göre çekimi değişmez.

 

You needn't write to him, he's on the phone.

Ona yazmana gerek yok, telefonu var.

 

It's going to rain. We needn't wash the car.

Yağmur yağacak. Arabayı yıkamamıza gerek yok.

 

2. needn't have done = -mesine gerek yoktu (boşuna yaptı)


You needn't have taken a taxi. 

Taksi tutmana gerek yoktu. (Boş yere tuttun.)


She needn't have woken the children at eight. 

Çocuklarını saat sekizde uyandırmasına gerek yoktu.