• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

much

much


much = çok


Sayılamayan tekil isimlerle kullanılır ve tekil eylem ister.


1. Much daha çok sorularda ve olumsuz tümcelerde kullanılır.

 

Is there much cheese in the fridge?

Dolapta çok peynir var mı?


There isn't much cheese in the fridge. 

Dolapta çok peynir yok.


2. Much sözcüğü if/whether'lı yantümcelerde, as, so, too sözcüklerinden sonra olumlu tümcelerde kullanılabilir.


I wonder if/whether there is much milk in the bottle. 

Şişede çok süt olup olmadığını merak ediyorum.

 

You haven't drunk as much beer as Erdal.

Sen Erdal kadar çok bira içmedin.

 

There's too much water in the bucket.

Kovada çok su var.


3.  Much sözcüğü tümcenin öznesini veya soyut bir ismi niteliyorsa olumlu tümcelerde de kullanılabilir.


Much time has been wasted on this research. 

Bu araştırma üzerinde çok zaman harcandı.

 

His death caused much sorrow.

Ölümü büyük bir üzüntü yarattı.

 

4. Much, yalnız başına da kullanılabilir.


There isn't much I can say. 

Söyleyebileceğim çok şey yok.


I haven't much to give you.

Sana verecek çok şeyim yok.