• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

modals

modals

 

Tek başına bir fiil olarak kullanılmayan, kendisinden sonra sıradan bir fiil alan ve bu fiile olasılık, yetenek, ödev, yasaklama, zorunluluk gibi çeşitli kavramlar katan sözcüklere modal (kip yardımcısı) denilir. İngilizce'de on üç tane modal vardır: can, could, may, might, shall, should, will, would, must, ought to, used to, need ve dare. (Alfabetik düzende kolayca bunlara ulaşıp bilgi  edinebilirsiniz.)  Modal'ların ortak özelliklerini şöyle sıralayabiliriz.

 

1) Bütün modal'lar kendilerinden sonra fiillerin birinci biçimini alır.

 

We must do this research quickly.

Bu araştırmayı çabucak yapmalıyız.

 

This firm can't manufacture mobile phones.

Bu firma cep telefonu imal edemez.


2) Bütün modal'lar kişiye göre değişmez, aynı kullanılır.


I can ride a bicycle.

He can ride a bicycle.

We can ride a bicycle.

They can ride a bicycle.


3. Bütün modal'larda soru ve olumsuz modal'ın kendisiyle yapılır.

 

We should take a lot of food with us.

We shouldn't take so much food with us.

Should we take much food with us?


Ancak used to, need ve dare ayrıca sıradan fiiller gibi de soru ve olumsuz yapılabilir.


4. Can, may, shall ve will modal'larının geçmiş biçimleri sırasıyla could, might, should ve would'dur; ancak could, might, should ve would aynı zamanda şimdiki, geniş veya gelecek zamanı da yansıtabilir. Can, may, shall ve will dışındaki modal'ların geçmiş biçimleri yoktur.


"I can swim."  He said that he could swim.

"Yüzebilirim." Yüzebileceğini söyledi.


You could borrow my umbrella. 

Benim şemsiyemi (ödünç) alabilirsin.


Yukarıdaki örneklerde ilk could, can'in geçmiş biçimi olarak kullanılmıştır. İkinci could ise şimdiki zamanı gösterir ve izin kavramlıdır.