• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

may

may


1.  Olasılık veya izin belirtir.

 

Be careful! You may wake everyone up!

Dikkatli ol! Herkesi uyandırabilirsin!

 

This may cause a scandal.

Bu bir skandala yol açabilir.


You may sit here if you like.

İstersen buraya oturabilir misin?


May I/we izin istemede kullanır.


May I use your phone? 

Telefonunuzu kullanabilir miyim?


May we park here? 

Buraya park edebilir miyiz?

 

2. may have done = -mış olabilir

 

She may have cheated at the exam.

Sınavda kopya çekmiş olabilir.


He may not have understood what you wanted.

Ne istediğini anlamamış olabilir.