• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

many

many

many  = birçok, çok


1.  Many sözcüğü mutlaka sayılabilen çoğul isimlerle kullanılır. Bu sözcük daha çok sorularda ve olumsuz tümcelerde kullanılır.

 

Are there many pictures on the wall?

Duvarda çok resim var mı?

 

There aren't many pictures on the wall.

Duvarda çok resim yok.

 

2. Many sözcüğü if ya da whether'lı yantümcelerde, as, so, too, a good ve a great sözcüklerinden sonra olumlu tümcelerde kullanılır.


I wonder if/whether I made any mistakes.

Çok hata yapıp yapmadığımı merak ediyorum.


You can have as many sandwiches as you want.

İstediğin kadar çok sandviç yiyebilirsin.


You have invited too many people.

Çok fazla kişiyi davet etmişsin.

 

I've got a great many friends in London.

Londra'da bir sürü arkadaşım var.

 

3. Many tümcenin öznesini niteliyorsa olumlu tümcelerde kullanılabilir.


Many people like travelling. 

Birçok insan seyahatten hoşlanır.


4. Many yalnız başına kullanılabilir.

 

"Did you buy many books?" "No, I didn't buy many."

"Çok kitap aldın mı?" "Hayır, çok almadım."


"Are there many letters today?" "Yes, there are many."

"Bugün çok mektup var mı?" "Evet, çok var."