• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

in order to

in order to

in  order to do = yapmak için


Amaç gösteren bu kalıptan sonra yalın halde bir fiil gelir.


He watches BBC in order to improve his English.

İngilizcesini geliştirmek için BBC'yi izliyor.

 

He used a screwdriver in order to open the tin.

Kutuyu açmak için bir tornavida kullandı.


In order to yapısından önce bir nesne de gelebilir.


I want a secretary in order to finish it in time.

Onu vaktinde bitirmek için bir sekretere ihtiyacım var.


The man took her son to the shop in order to buy him a present.

Adam oğlunu, ona bir hediye almak için dükkâna götürdü.