• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

in case

in case


in case = olasılığına karşı, diye, düşünerek


1. Gelecekle ilgili önlemleri belirtmek için in case'den sonra geniş zaman kullanırız.


You should insure your house in case there's an earthquake.

 

2. Geçmişle ilgili önermelerde in case'den sonra past tense veya past perfect tense kullanılabilir.


We bought some more wine in case Kenan came.

I rang the bell again in case she hadn't heard the first time.

 

Özellikle resmi dilde geçmiş anlatımlarda in case'den sonra should kullanılır.

 

We left early in case we should miss the last train.


3. In case ile if arasındaki farka dikkat edin:


I'll stay at home tonight in case he comes.

Belki o gelir diye bu gece evde kalacağım.

(Gelse de gelmese de evde kalacağım.)


I'll stay at home tonight if he comes. 

Eğer o gelirse bu gece evde kalacağım.

(Gelmezse dışarı çıkacağım.)