• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

if clauses

if clauses


if clauses = koşul yantümceleri, if cümlecikleri


Bu tür tümcelerde if'li kısıma if clause (= koşul yantümcesi) diğerine ise main clause (= anatümce) denir. If clause ile main clause yer değiştirebilir.


If you tell the truth, I'll forgive you.

I'll forgive you, if you tell the truth.

Eğer doğruyu söylersen seni affederim.

 

Eğer genel gerçeklerden söz ediliyorsa hem anatümcede hem de koşul tümcesinde geniş zaman (= present simple) kullanılır.


If you heat butter it melts.

Yağı ısıtırsan erir.


type 1


Birinci tür koşul tümcesinde geniş zaman olduğu halde, anatümcede gelecek zaman, modal, emir veya rica bulunabilir.


If you don't hurry, you'll be late.

Acele etmezsen geç kalacaksın.


If we say enough money we can buy a new car.

Yeterli para biriktirirsek yeni bir araba alabiliriz.

 

If you are tired, lie in the hammock.

Yorgunsan hamakta yat.


If you have time, will you please explain it to me?

Eğer vaktin varsa onu bana açıklar mısın?

 

type 2


Yüzde yüz olmayacak işleri ya da normal olarak olması beklenmeyen şeyleri anlatır.  Koşul tümcesinde past simple (= belirli geçmiş), anatümcede ise would veya could kullanılır. Burada past simple kullanılmasına karşın anlam geçmiş ile ilgili olmayıp genel, şimdi veya gelecek ile ilgilidir.  İkinci tür koşullarda genellikle bütün kişilerde was yerine were kullanılır.


If I had more money I'd travel first class. 

Daha fazla param olsa birinci sınıf seyahat ederdim.


If I lived near my work I would save a lot of money.

İşime yakın otursaydım çok para tasarruf ederdim.


She wouldn't live here if she were rich.

Zengin olsa burada oturmazdı.


type 3


Geçmişte  olmuş bitmiş eylemleri göstermek için kullanılır. Koşul yantümcesinde past perfect, anatümcede modal have done yapısı kullanılır.

 

He wouldn't have got wet if I hadn't left his umbrella at home.

Şemsiyesini evde unutmasaydı ıslanmazdı.

 

If they had helped us with the dishes we could have left earlier.

Eğer bulaşıkta bize yardım etselerdi daha erken ayrılabilirdik.

 

mixed type


Koşul yantümcesinde belirtilen eylem geçmişte kalmış, ancak buna bağlı durum şimdi ile ilgili olabilir. Bu durumda if'li kısımda past perfect anatümcede would/could do yapısı kullanılır.


If he hadn't stolen he wouldn't be in prison now.

Hırsızlık yapmasaydı şimdi hapishanede olmazdı.

(Geçmişte hırsızlık yaptı, şimdi hapishanede.)