• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

have got

have got


Sahiplik gösteren have got yapısının kişilere göre çekimi aşağıdaki gibidir.


olumlu


I have got (I've got)                        ben sahibim, benim var

you have got (you've got)            sen sahipsin, senin var

he has got (he's got)                     o sahip, onun var

she has got (she's got)                  o sahip, onun var

it has got (it's got)                         sahip, onun var

we have got (we've got)               biz sahibiz, bizim var

you have got (you've got)            siz sahipsiniz, sizin var

they have got (they've got)         onlar sahipler, onların var


soru                                             olumsuz 

 

have I got                                   I have not got (I haven't got)

have you got                              you have not got (you haven't got)

has he got                                  he has not got (he hasn't got)

has she got                                she has not got (she hasn't got)

has it got                                    it has not got (it hasn't got)

have we got                               we have not got (we haven't got)

have you got                             you have not got (you haven't got)

have they got                           they have not got (they haven't got)

 

I've got a new flat.

Yeni bir dairem var.


She's got a lot of boyfriends.

Birçok erkek arkadaşı var.


Have you got any sisters?

Hiç kız kardeşin var mı?


He hasn't got any jackets.

Hiç ceketi yok.


Have got yapısındaki got sözcüğü düşebilir; bu durumda soru ve olumsuz biçimler genellikle Do (does) fiili ile yapılır.

 

olumlu                   soru                              olumsuz

 

I have                    do I have                       I don't have

you have               do you have                 you don't have

he has                   does he have               he doesn't have

she has                 does she have              she doesn't have

it has                     does it have                  it doesn't have

we have                do we have                   we don't have

you have               do you have                 you don't have

they have              do they have                they don't have

 

I have a new flat.

Yeni bir dairem var.


She has a lot of boyfriends.

Birçok erkek arkadaşı var.


Do you have any sisters? 

Hiç kız kardeşin var mı?

 

He doesn't have any jackets.

Hiç ceketi yok.