• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

go and

go and


Gidip falan şeyi yapmak anlamında Amerikan İngilizcesinde go + yalın fiil kalıbı, İngiliz İngilizcesinde ise go + and yalın fiil kalıbı kullanılır:


I'll go take a bath. (US)

I'll go and have a bath. (UK)

Gidip banyo yapayım.