• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

get

get


Çok çeşitli anlamlara gelen bu fiilin temel anlamı almak, edinmekdir.


Where did you get this raincoat?

Bu yağmurluğu nereden aldın?


Her boyfriend got her a present for her birthday.

Doğum günü için erkek arkadaşı ona bir hediye aldı.


I got a friendly letter from him.

Ondan samimi bir mektup aldım.


Almak, getirmek anlamında kullanılır.


Will you get my coat from the hall?

Holden paltomu getirir misin?


Can you get me some cigarettes?

Bana sigara alabilir misin?


Sıfatlarla birlikte kullanıldığı zaman olmak anlamını verir.


I'm getting old.

Yaşlanıyorum. (Yaşlı oluyorum.)


She got very angry.

Çok kızdı. (Çok kızgın oldu.)


Ettirgen çatıda iki farklı kalıpta kullanılır. Get somebody to do something kalıbında birini ikna ederek ona bir iş yaptırma anlamı vardır.

 

I got my father to help me with my homework.

Babamı ev ödevimde bana yardım etmeye ikna ettim.


I couldn't get İsmail to lend me any money.

İsmail'i bana borç para vermeye ikna edemedim.


Eğer işi yapan kişi yoksa ya da söylenmek istenmiyorsa get something done yapısı kullanılır. Bu kalıptaki done, herhangi bir fiilin üçüncü halini simgelemektedir.


I got my trousers cleaned.

Pantolonumu temizlettim.


She got her car mended.

Arabasını tamir ettirdi.