• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

gerunds

gerunds

 

-ing eki almış, isim işlevini gören sözcüklere ulaç (gerund) denir. Ulaçlar isimlerden önce gelerek onları niteler, başka bir deyişle isim tamlaması oluşturur.

 

boxing match = boks maçı

frying pan = kızartma tavası

sewing machine = dikiş makinesi


Ulaçlar tıpkı isimler gibi tümle içinde çeşitli şekillerde kullanılabilir:


1. Özne Olarak


Going to the dentist regularly is a good habit.

Düzenli olarak dişçiye gitmek iyi bir alışkanlıktır.

 

Staying in England will improve your pronunciation.

İngiltere'de kalmak telaffuzunu geliştirecektir.


2. Nesne Olarak


He enjoys finding fault.

Hata bulmak hoşuna gidiyor.


I feel like staying in bed this morning.

Bu sabah canım yatakta kalmak istiyor.


I can't postpone going to the dentist any more.

Dişçiye gitmeyi daha fazla erteleyemem.


Bu şekilde kendisinden sonra ulaç isteyen fiiller şunlardır:


admit, anticipate, appreciate, avoid, be worth, be no use/good, can't help, complete, consider, defer, delay, deny, detest, discuss, enjoy, escape, excuse, feel like, finish, forgive, imagine, involve, mention, mind, miss, postpone, practice, prevent, recall, recommend, represent, spend time, suggest, tolerate, understand


3. To Be'den Sonra


Seeing is believing.

Görmek inanmaktır.


Her hobby is collecting old coins.

Hobisi, eski madeni para biriktirmektir.


4. Edatlardan Sonra


Bütün edatlardan sonra -ing'li fiil, yani ulaç kullanılır.


He succeeded in getting a government grant.

Bir hükümet bursu almayı başardı.


I am not in the mood for swimming today.

Bugün yüzmek için havamda değilim.


5. Koşuntu Olarak


The manager has got a bad habit, shouting at the staff.

Müdürün kötü bir huyu var: personele bağırmak.


He hates his job, collecting rubbish.

İşinden, yani çöp toplamaktan nefret ediyor.