• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

future simple

future simple

future simple = gelecek zaman


özne + will V1 (+)

özne + will not V1 (-)

Will  + özne + V1 (?)

 

Gelecekte olacak eylemleri belirtir.


Days will get shorter.

Günler kısalacak.


He'll be a captain next month.

Gelecek ay yüzbaşı olacak.


Gelecek zamanı belirtmesine karşın future simple'ın Türkçe'ye çoğu zaman "geniş zaman" gibi çevrildiğine dikkat edin.


(I think) he'll come on time.

(Sanırım) vaktinde gelir.

 

He'll (possibly) go there alone.

Oraya (herhalde) yalnız gider.

 

"I can't finish this work alone." "I'll help you."

"Bu işi tek başıma bitiremem." "Ben sana yardım ederim."