• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

future simple, simple future : gelecek zaman


olumlu

özne

will

V1

Türkçesi

I

 

 

will

 

 

 

 

work.

 

 

Çalışacağım.

You

Çalışacaksın.

He

Çalışacak.

She

It

We

Çalışacağız.

You

Çalışacaksınız.

They

Çalışacaklar.


olumsuz

özne

won’t

V1

Türkçesi

I

 

 

 

won’t

 

 

 

 

work.

 

 

Çalışmayacağım.

You

Çalışmayacaksın.

He

Çalışmayacak.

She

It

We

Çalışmayacağız.

You

Çalışmayacaksınız.

They

Çalışmayacaklar.soru

will

özne

V1

Türkçesi

 

Will

 

 

I

 

 

work?

 

 

Çalışacak mıyım?

you

Çalışacak mısın?

he

Çalışacak mı?

she

it

we

Çalışacak mıyız?

you

Çalışacak mısınız?

they

Çalışacaklar mı?


 


Will yardımcısı olumluda çoğu zaman özne ile 'll şeklinde kaynaşır.


I'll work.

He'll work.

They'll work.


özne + will V1 (+)

özne + will not V1 (-)

Will  + özne + V1 (?)

 

* Gelecekte olacak eylemleri belirtir.


Days will get shorter.

Günler kısalacak.


He'll be a captain next month.

Gelecek ay yüzbaşı olacak.


* Gelecek zamanı belirtmesine karşın future simple'ın Türkçe'ye çoğu zaman "geniş zaman" gibi çevrildiğine dikkat edin.


(I think) he'll come on time.

(Sanırım) vaktinde gelir.

 

He'll (possibly) go there alone.

Oraya (herhalde) yalnız gider.

 

"I can't finish this work alone." "I'll help you."

"Bu işi tek başıma bitiremem." "Ben sana yardım ederim."