• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

future perfect tense

future perfect tense

future perfect tense = gelecekte bitmiş zaman


Özne + will have done kalıbında kullanılır. Soru ve olumsuzu will yardımcısı ile yapılır.


I will have eaten.           I won't have eaten.          Will I have eaten?

He will have eaten.       He won't have eaten.      Will he have eaten?

They will have eaten.   They won't have eaten.   Will they have eaten?

 

Gelecekte belli bir zamandan önce tamamlanacak eylemleri belirtir.


We'll have finished the course by June.

Hazirana kadar kursu bitirmiş olacağız.

 

I'll have done half of the work by the time they arrive.

Onlar gelene kadar işin yarısını yapmış olacağım.


The boss will have gone out before they come.

Onlar gelmeden patron çıkmış olacak.