• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

future continuous tense

future continuous tense

future continuous tense = gelecekte sürekli zaman 


Özne + will be -ing kalıbında kullanılır. Soru ve olumsuzu will ile yapılır.

 

I'll be working.              I  won't be working.         Will I be working?

He'll be working.          He won't be working.      Will he be working?

They'll be working.      They won't be working.   Will they be working?


Gelecekte belirli bir süre sürmeye devam edecek eylemleri belirtir.


We'll be visiting the museums at ten o'clock tomorrow.

Yarın saat onda müzeleri ziyaret ediyor olacağız.


Don't phone me at 7.00. I'll be sleeping then.

Beni saat yedide arama. Ben o zaman uyuyor olacağım.


I'm working very hard now, but this time tomorrow I'll be relaxing.

Şimdi çok sıkı çalışıyorum ama yarın bu vakitte dinleniyor olacağım.