• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

for

for


Bu edatın temel anlamı içindir.

 

This is for you.

Bu sizin için.


I'll buy a doll for my daughter.

Kızım için bir oyuncak bebek alacağım.


Bu edat süre gösteren zaman sözcükleriyle kullanılır.

 

I have lived in Izmir for ten years.

On yıldır İzmir'de yaşıyorum.

 

She has been working hard for two weeks.

İki gündür sıkı çalışıyor.


We slept for four hours.

Dört saat uyuduk.