• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

false cognates and misleading words

false cognates and misleading words


Dilimize İngilizce'den birçok sözcük geçmiştir, ve bu sözcükler çoğu zaman dilimize İngilizce'deki anlamlarıyla aktarılmıştır. Ancak kimi sözcükler vardır ki dilimize İngilizce'den geçmiş ancak anlamı İngilizce'deki ile aynı değildir, işte bu sözcüklere İngilizce'de false cognates (yanlış akrabalar) denir.


Kimi sözcüklerin görünümü verdiği anlama göre yanıltıcı (misleading)olabilir. Kimi sözcükler ise öyle olmadığı halde dilimize yanlış çevrilmektedir.


operator sözcüğü sanıldığı gibi operatör, cerrah anlamında değildir, bu anlamdaki İngilizce sözcük surgeon olup operator sözcüğünün anlamı operatör,

işletmendir.


patron sözcüğü sanıldığı gibi patron anlamında değildir, bu anlamdaki İngilizce sözcük elbise patronu için pattern işveren anlamındaki patron için boss olup patron sözcüğünün anlamı hami, veli, koruyucudur.


virgule sözcüğü sanıldığı gibi virgül, çeke anlamında değildir, bu anlamdaki İngilizce sözcük comma olup virgule sözcüğünün anlamı eğri çizgi (/)dir.


tape sözcüğü sanıldığı gibi teyp, kasetçalar anlamında değildir, bu anlamdaki İngilizce sözcük taperecorder veya recorder olup tape sözcüğünün anlamı bant; şeritdir.


central sözcüğü sanıldığı gibi santral anlamında değildir, bu anlamdaki İngilizce sözcük switchboard veya telephone exchange olup central sözcüğünün anlamı merkezidir.


cadre sözcüğü sanıldığı gibi geniş anlamda kadro demek değildir, bu anlamdaki İngilizce sözcük staff olup cadre sözcüğünün anlamı bir parti veya askeri birlikte hayli eğitimli ve aktif insanlar grubu şeklindeki dar anlamda kadrodur.


compost sözcüğü sanıldığı gibi komposto, hoşaf anlamında değildir, bu anlamdaki İngilizce sözcük compote olup compost sözcüğünün anlamı bitki çürüğü ve hayvan gübresinden yapılan doğal karışık gübredir.


generic sözcüğü sanıldığı gibi jenerik, tanıtma yazısı anlamında değildir, bu anlamdaki İngilizce sözcük credits olup generic sözcüğünün anlamı türe aitdir.


chef sözcüğü sanıldığı gibi şef, lider anlamında değildir, bu anlamdaki İngilizce sözcükler chief, leader, head olup chef sözcüğünün anlamı aşçıbaşı, aşçıdır.


group sözcüğü sanıldığı gibi gurup, günbatımı anlamında değildir, bu anlamdaki İngilizce sözcük sunset olup group sözcüğünün anlamı grup, kümedir.


cartoon sözcüğü sanıldığı gibi karton anlamında değildir, bu anlamdaki İngilizce sözcük cardboard olup cartoon sözcüğünün anlamı çizgi filmdir.

 

douche sözcüğü sanıldığı gibi duş anlamında değildir, bu anlamdaki İngilizce sözcük shower olup douche sözcüğü hekimlikte gövdenin herhangi bir kısmının veya boşluğunun yıkanıp temizlenmesi anlamında şırıngadır.


physician sözcüğü sanıldığı gibi fizikçi anlamında değildir, bu anlamdaki İngilizce sözcük physicist olup physician sözcüğünün anlamı daha çok cerrah olmayan doktordur.


apartment sözcüğü sanıldığı gibi apartman anlamında değildir, bu anlamdaki İngiliz İngilizcesindeki sözcük block of flats, Amerikan İngilizcesindeki sözcük ise apartment house  olup apartment sözcüğünün anlamı İngiliz İngilizcesinde lüks daire, Amerikan İngilizcesinde ise dairedir.


invaluable sözcüğü sanıldığı gibi değersiz anlamında değildir, bu anlamdaki İngilizce sözcükler valueless, worthless olup invaluable sözcüğünün anlamı çok değerli, paha biçilmezdir.


priceless sözcüğü sanıldığı gibi fiyatsız, bedava anlamında değildir, bu anlamdaki İngilizce sözcük free olup priceless sözcüğünün anlamı çok değerli, paha biçilmezdir.


spell sözcüğü sanıldığı gibi hecelemek anlamında değildir, bu anlamda İngilizcede tek bir sözcük olmayıp spell sözcüğünün anlamı harflerini söylemek, harf harf söylemek, nasıl yazıldığını söylemektir.