• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

fairly

fairly


fairly = oldukça, bayağı


Bu sözcük genellikle olumlu sıfat ve belirteçlerle kullanılır. Üstünlük ve enüstünlük dereceleriyle kullanılmaz.


The film was fairly interesting.

Film oldukça ilginçti.


The car is in good condition and fairly cheap.

Araba iyi durumda ve oldukça ucuz.


Junri speaks Turkish fairly fluently.

Junri Türkçe'yi oldukça akıcı konuşuyor.


A/an belgisiz tanımlığı fairly'den önce gelir.


a fairly rich man 

oldukça zengin bir adam