• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

emphatic pronouns

emphatic pronouns

emphatic pronouns = pekiştirici zamirler, pekiştirici adıllar

 

Myself, yourself, himself gibi dönüşlü zamirler pekiştirici olarak da kullanılabilir; bu durumda söz konusu isimden hemen sonra veya cümle sonunda gelebilir.

 

myself             kendim

yourself           kendin

himself            kendi

herself             kendi

itself                kendi

ourselves        kendimiz

yourselves      kendiniz

themselves    kendileri

 

I did it myself. /Onu kendim yaptım.

The manager himself took us into the bank. /Bizi bankaya müdürün kendisi götürdü.

She herself prepared the meal. /Yemeği kendi hazırladı.

The students themselves must do their homework. /Ev ödevlerini öğrencilerin kendilerinin yapmaları gerekir.

 

Pekiştirici zamirlerden önce by sözcüğü gelebilir.


I saved the girl by myself. /Kızı tek başıma kurtardım.

She lives by herself. /Tek başına yaşıyor.

I can't carry this television by myself. /Bu televizyonu tek başıma taşıyamam.