• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

either

either


1.  Either sözcüğünü yalın tekil bir isim izler. İki kişi veya şey için kullanılır ve ikisinden biri, o ya da bu, ikisinden herhangi biri anlamını verir.


Either bus goes to Shanshe.

İki otobüsün her biri de Shanshe'ya gider.


I don't like either secretary.

İki sekreteri de beğenmiyorum.


2.  Either of diziminden sonra my, your gibi bir iyelik sıfatı, these veya those gösterme sıfatı veya the tanımlığı ve çoğul bir isim gelir.


Either of the buses goes to Shanshe. 

İki otobüsün her biri de Shanshe'ya gider.

 

Either of his parents speaks Japanese.

Ebeveyninden her biri Japonca konuşur.

Hem annesi hem de babası Japonca konuşur.


Either of diziminden sonra nesne halinde çoğul bir zamir de gelebilir.

 

Either of them is fine with me.

Onlardan her biri bana uyar.

(O ikisinden herhangi biri bana uyar.)


Can either of you swim?

İkinizden biri (herhangi biriniz) yüzme biliyor mu?


3. Either sözcüğü yalnız başına da kullanılabilir.

 

Either goes to Tianhe.

İkisinden herhangi biri (ikisi de) Tianhe'ya gider.


4.  Either aynı zamanda olumsuz cümlelerde, cümle sonunda de, da anlamını verir.


My father doesn't like science fiction films, and my mother doesn't  either.

Babam bilim kurgu filmlerini sevmez, annem de sevmez.


He hasn't got much money, and I haven't either. 

Onun çok parası yok, benim de.