• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

each

each = her (bir)


1. Sıfat veya zamir olarak kullanılabilir, başka bir deyişle bir isimden  önce veya tek başına kullanılabilir. Tekil fiil ister.


The singer has got a ring on each finger.

Şarkıcının her bir parmağında bir yüzük var.


Each student has been given a present.

Her bir öğrenciye bir armağan verildi.

 

Each has caught a fish.

Her biri bir balık yakaladı.


2. Each of'dan sonra bir isim veya zamir gelebilir.


He told each of us what to do.

Ne yapılacağını her birimize anlattı.


They punished each of the prisoners.

Mahkûmların her birini cezalandırdılar.

 

Each of özne olarak kullanıldığında tekil veya çoğul fiil alabilir.


Each of them has nothing to eat. 

Onların her birinin yiyecek hiçbir şeyi yok.


Each of them have nothing to eat.

Onların her birinin yiyecek hiçbir şeyi yok.