• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

do

do


1.  Esas fiil olarak yapmak anlamını verir.


You have done nothing today.

Bugün hiçbir şey yapmadın.

 

There is nothing more to do.

Daha yapacak şey yok.


2. Simple present tense'de yardımcı fiil görevini görür.


I often visit my friends. /Sık sık arkadaşlarımı ziyaret ederim.

Do you often visit your friends? /Sık sık arkadaşlarını ziyaret eder misin?

I don't often visit my friends. /Sık sık arkadaşlarımı ziyaret etmem.


How do you go to work? /İşe nasıl gidersin?

Does she wear expensive clothes? /Pahalı giysiler giyer mi?

He doesn't get up late on Sundays. /Pazar günleri geç kalkmaz.


3. Aynı şekilde ikinci haliyle past simple'ın olumsuz ve soru biçimlerinin oluşturulmasına yardımcı olur.


I lost my credit card last month. /Geçen ay kredi kartımı kaybettim.

Did you lose your credit card last month? /Geçen ay kredi kartını kaybettin mi?

I didn't lose my credit card last month. /Geçen ay kredi kartımı kaybetmedim.

Did she wake up late this morning? /Bu sabah geç uyandı mı?

She didn't cook the spaghetti. /Spagettiyi pişirmedi.


4.  Do fiili olumlu emir cümlelerini vurgulamak için kullanılabilir.


Have some tea. /Çay al.

Do have some tea. /Çay alsana.


Be quiet! /Sessiz ol!

Do be quiet! /Sessiz olsana!

 

5. Aynı şekilde geniş zamanda olumlu cümlelerde vurgu için kullanılabilir.


I do like my wife. 

Karımdan (kesinlikle) hoşlanıyorum.