• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

comparison

comparison

comparison  = karşılaştırma, mukayese


A. Sıfat ve belirteçlerin karşılaştırmalarda kullanılan yalın, üstünlük ve enüstünlük diye üç biçimi vardır.


1. Tek heceli sıfat ve belirteçlerin üstünlük ve enüstünlük biçimleri sonlarına -er ve -est eklenmesiyle yapılır.


yalın      üstünlük    enüstünlük 


fast        faster         fastest

thick      thicker       thickest

short     shorter      shortest

soon      sooner       soonest


2.  Üç veya daha çok sayıda hecesi olan sıfat ve belirteçlerin üstünlük ve enüstünlük biçimleri more ve most ile yapılır.


beautiful         more beautiful          most beautiful

interesting      more interesting       most interesting

carefully          more carefully           most carefully


3. İki heceli sıfat ve belirteçler ise ya -er/-est ile ya da more/most ile derecelendirilir. -ed, -ful, -ing, -ish ve ous ile biten sözcükler more ve most ile derecelendirilir.


tired              more  tired                 most tired

useful           more useful                most useful

boring          more boring               most boring


4. Bazı sıfat ve belirteçler kuralsız olarak derecelendirilir.


bad            worse                      worst

badly         worse                      worst

far              farther, further      farthest, furthest

good          better                      best

ill                worse                      worst

late            later                         latest

little           less                          least

many         more                       most

much         more                       most

old             older, elder            oldest, eldest

well           better                      best


B. Üç tür karşılaştırma derecesi vardır: eşitlik derecesi, eşitsizlik derecesi ve enüstünlük derecesi


1. Eşitlik derecesinde kullanılan en yaygın kalıp as ... as'dir. Olumsuzda bu kalıbın yerini so ... as alabilir.

 

She is as tall as her mother.

Annesi kadar uzun boylu.


She sings as beautifully as a professional singer.

Profesyonel bir şarkıcı kadar güzel şarkı söylüyor.


He doesn't work so hard as he used to.

Eskiden olduğu kadar çok çalışmıyor.


2. Eşitsizlik derecesinde karşılaştırılan ikinci kısım varsa than sözcüğü ile sunulur.

 

I hope you will be more careful next time.

İnşallah bir dahaki sefere daha dikkatli olursun.


The new job pays better than the old one.

Yeni işin parası eskisinden daha iyi.


We arrived in Ankara earlier than we had planned.

Ankara'ya planladığımızdan daha erken vardık.


3. Enüstünlük derecesinde the kullanılır.


This book is the best.

Bu kitap en iyisi.


He is the fastest player of the team.

O, takımın en hızlı oyuncusu.


The Nile is the longest river in Africa.

Nil, Afrika'daki en uzun ırmaktır.


It was the funniest film I've ever seen.

O, şimdiye kadar gördüğüm en komik filmdi.