• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

causative voice

causative voice

causative voice = ettirgen çatı


Normal olarak tümcede işi yapan özne olmasına karşın ettirgen çatıda işi özne yapmaz. İngilizcede ettirgen çatı iki ana grupta  toplanır.


A. Bu grupta işi yapan kişi belirtilir. (Özne işi yaptıran kişidir.)


1. make sb do sth

Daha çok bir zorlama gösterir.


The robbers made the staff lie on the floor.

Soyguncular personeli yere yatırdı.


What made the baby cry?

Bebeği ne ağlattı?

 

Bununla birlikte edilgen çatıda make fiili to alır.


He was made to pay his debt.

Borcunu ödemeye zorlandı.


The girl was made to study regularly.

Kız düzenli olarak çalışmaya zorlandı.


2.  have sb do sth


I'll have the plumber install the washing machine.

Tesisatçıya çamaşır makinesini taktıracağım.


Won't have sb do/doing sth = izin vermemek


I won't have you speak like that.

Bu şekilde konuşmana izin vermeyeceğim.

(Bu şekilde konuşmanı reddediyorum.)


I won't have him bossing me.

Bana patronluk taslamasına izin vermeyeceğim.


3. get sb to do sth


Daha çok ikna belirtir.


We got Fikret to grill the meatballs.

Köfteleri Fikret'e ızgara yaptırdık.


I can't get my husband to change his job.

Kocama işini değiştirtemiyorum.

(Kocamı işini değiştirmeye ikna edemiyorum.)


B. Bu grupta genellikle işi yapan kişi önemsizdir ve söylenmez.


1. have sth done


I'll have my eyes tested tomorrow.

Yarın gözlerimi muayene ettireceğim.


She had her hair done at the hairdresser's.

Saçını kuaförde yaptırdı.


2. get sth done


I get my clothes washed at the launderette.

Çamaşırlarımı çamaşırhanede yıkatırım.


I'm going to get my car repaired.

Arabamı tamir ettireceğim.