• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

by

by


1. Yer gösteren bir edat olarak yanında, yanına anlamını verir.


He is standing by the door.

Kapının yanında duruyor.


2. Belirli bir tarih gösteren zaman sözcükleri ile kadar anlamında kullanılır.


We'll reach the station by six o'clock.

Altıya kadar istasyona varırız.


The new invention will be ready by 2000.

Yeni buluş 2000 yılına kadar hazır olacak.


3. Taşıtlarla ile anlamında kullanılır.


He came by boat.

Gemiyle geldi.

 

I go to school by bus.

Okula otobüsle giderim.


4. Edilgen cümlelerde tarafından anlamında kullanılır.


She was killed by a pervert.

Bir sapık tarafından öldürüldü.


It was built by a famous architect.

Ünlü bir mimar tarafından inşa edildi.